PROWADZENIE NEGOCJACJI W JĘZYKU ANGIELSKIM

EFFECTIVE NEGOTIATIONS IN ENGLISH

2 dniowe szkolenie warsztatowe w całości prowadzone w języku angielskim

AdobeStock_128747786.jpeg

Szkolenie Effective Negotiations in English, całkowicie prowadzone w języku angielskim, pozwala nabyć i rozwinąć umiejętności komunikacyjne w zakresie prowadzenia negocjacji w języku angielskim poprzez połączenie i wykorzystanie praktycznych metod szkoleniowych. Szkolenie ma charakter warsztatowy i obejmuje zagadnienia z zakresu negocjacji, słownictwo, zwroty oraz typowe sytuacje mające miejsce w trakcie prowadzenia negocjacji. Szkolenie zaprojektowane jest w ten sposób, by rozwijać umiejętności niezbędne do prowadzenia efektywnych negocjacji w języku angielskim.

PROFIL UCZESTNIKÓW
Szkolenie Effective Negotiations in English przeznaczone jest dla osób, których praca wymaga negocjacji w języku angielskim.

CEL SZKOLENIA
Szkolenie Effective Negotiations in English ma na celu rozwój umiejętności efektywnej komunikacji w środowisku biznesowym z wykorzystaniem specjalistycznego słownictwa charakterystycznego podczas prowadzonych negocjacji.

 • Rozwój umiejętności efektywnej komunikacji w zakresie prowadzenia negocjacji w języku angielskim
 • Rozszerzenie zakresu słownictwa specjalistycznego w zakresie prowadzenia negocjacji w języku angielskim
 • Poznanie typowych zwrotów charakterystycznych podczas prowadzenia negocjacji
 • Rozwój i doskonalenie umiejętności przygotowywania celów i strategii do negocjacji w języku angielskim 
 • Rozwój umiejętności efektywnego słuchania
 • Rozwój umiejętności zadawania pytań, inicjowania i reagowania na propozycje, targowania się, dokonywania ustępstw w negocjacjach, akceptowania i potwierdzania propozycji oraz osiągania porozumienia w języku angielskim
 • Poznanie rodzajów negocjacji
 • Poznanie sposobów zarządzania konfliktem w języku angielskim
 • Rozwój umiejętności językowych takich jak: umiejętność rozumienia tekstu czytanego i mówionego, umiejętność słuchania i mówienia

PROGRAM SZKOLENIA  EFFECTIVE NEGOTIATION IN ENGLISH

 • Preparation for a negotiation– agreeing objectives, strategy and roles.—(Przygotowanie do negocjacji-ustalenie celów, strategii i ról.)
 • Opening the negotiation - (Otwarcie negocjacji)
 • Making and responding to proposals- (Inicjowanie i reagowanie na propozycje)
 • Active listening, effective questioning—(Aktywne słuchanie, efektywne zadawanie pytań)
 • Bargaining (Targowanie, pertraktowanie)
 • Making concessions, accepting and confirming (Dokonywanie ustępstw w negocjacjach, akceptowanie i potwierdzanie)
 • Managing conflict (Zarządzanie konfliktem)
 • Reaching agreement - (Osiąganie porozumienia)
 • Ending the negotiation- (Zakończenie negocjacji)

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA 

1.     Preparation

•    Making an opening statement

2.    Establishing rapport

•    Welcoming visitors

•    Small talk

•    Introducing yourself and colleagues

3.    Starting the negotiation

•    Stating the purpose and setting the agenda

•    Explaining your interests

•    Stating your interests

•    Prioritizing your interests

•    Checking and clarifying

•    Making sure of the facts

4.    Proposals

•    Making suggestions

•    Responding: counter-proposals

•    Proposing and responding to a proposal

•    Signals: making concessions

•    Signals: making your intention clear

5.    Bargaining

•    Linking offers to conditions

•    Hypothetical questions

•    Making and obtaining concessions

•    Breakdown

6.    Reaching settlement

•    Checking that everything is in agreement

•    Making sure that all points have been covered

•    Understanding what has been agreed

•    Arranging future action

•    Ending the negotiation

7.    Questions and answers

•    Closed questions

•    Avoiding questions that are too direct

•    Probing questions

•    Showing a positive approach to the negotiation

•    Answers

•    Reacting to a negative or aggressive question

•    Giving a vague answer

•    Questions and answers

8.    Signaling your behavior

9.    Avoiding irritating comments

10.    Diplomatic language

•    Positive language

•    Blunt language versus diplomatic language

•    Asking for clarification

•    Avoiding making accusations

•    Showing interest in what the other party thinks

•    Talking about feelings

11.    Handling problems

•    Avoiding conflict: dealing with lack of trust

•    Avoiding conflict: dealing with misunderstanding

•    Avoiding conflict: dealing with different objectives

•    Avoiding conflict: dealing with competition

•    Dealing with breakdown

METODY SZKOLENIOWE

Szkolenie Effective Negotiations in English ma charakter warsztatowy i w całości jest prowadzone w języku angielskim.

 • Szkolenie prowadzone w języku angielskim
 • Mini wykłady połączone z prezentacją multimedialną
 • Case studies (analiza przypadków)
 • Gry negocjacyjne
 • Analiza przykładowych negocjacji
 • Symulacje
 • Dyskusje moderowane
 • Praca indywidualna
 • Praca w parach
 • Praca w grupach
 • Praca z kamerą
 • Nagrania audio
 • Nagrania video
 • Testy
 • Quizy

TRENER

Izabela Cichosz

Redaktor naczelny i właściciel magazynu do nauki Business English:  http://businessenglishmagazine.com/ ,  więcej informacji tutaj.                        

TERMINY

12 - 13 kwiecień 2018, Warszawa ( szkolenie dwudniowe, 16 h szkoleniowych) - termin wyprzedany

08-09 czerwiec 2018, Warszawa 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA :

2 dni, godz. 9:00 - 17:00

MIEJSCE SZKOLENIA:

Warszawa, Centrum Konferencyjne Zielna (Zielna  37, w pobliżu Dworca Centralnego) lub I-view Meetings Mazowiecka 9

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca na inną  lokalizację w centrum Warszawy.

INWESTYCJA W SZKOLENIE:

1690 zł brutto (rejestracja do 12. 03. 2018)

1990 zł brutto (rejestracja po 12.03. 2018)

Cena obejmuje:

 • materiały szkoleniowe w formie papierowej
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • certyfikat w języku polskim
 • certyfikat w języku angielskim
 • przerwy kawowe, lunch

DODATKOWE INFORMACJE

Jeśli zrozumiałeś(aś) przynajmniej 80% tekstu opisującego szkolenie, to możesz swobodnie w nim uczestniczyć).


Szkolenie Effective Negotiations in English skierowane jest do osób posługujących się językiem angielskim od poziomu B1 .