Czym jest coaching biznesowy?

Coaching biznesowy jest procesem wydobywania pełnego potencjału manadżera. Coaching biznesowy przebiega w postaci indywidualnych sesji, podczas których razem z klientem poszukuję najlepszych rozwiązań problemów biznesowych oraz umożliwiam klientowi rozwój pożądanych kompetencji oraz dostęp do nowych obszarów wiedzy.

Czy coaching biznesowy przynosi szybkie rezultaty?

Tak. A dzieje się tak za sprawą „mechanizmu dźwigni”, który powoduje, iż wkładając we właściwy obszar niewiele siły można uzyskać bardzo dobry rezultat. Klient koncentruje się na i rozwija w obszarze, który wygeneruje bardzo widoczne, pozytywne zmiany.

Klient szybko znajduje rozwiązanie problemu, z którym zmagał się od pewnego czasu, a dzieje się tak dlatego, że patrzy na problemem z zupełnie nowej perspektywy.

Czy coaching biznesowy daje trwałe rezultaty?

Tak. Proces coachingu biznesowego wyzwala efekt w postaci energii klienta do działania i rozwiązywania problemów. Klient doświadcza satysfakcji płynącej z faktu, iż sięga po swoje niewykorzystane dotąd w pełni zasoby (wiedza, umiejętności oraz doświadczenia).

Jeśli chodzi o przykłady obszarów zastosowań coachingu biznesowego, staje się on skutecznym narzędziem w przypadku gdy mamy do czynienia z:

- brakiem wystarczających umiejętności przywódczych oraz interpersonalnych,

-  niepowodzeniem w tworzeniu zespołu,

- problemami z morale pracowników w organizacji, tak by odpowiadały one oczekiwaniom organizacji i utrzymaniu zaangażowania pracowników,

- wsparciem procesu wprowadzania zmian i zarządzania zmianami w organizacji,

- wyznaczaniem celów i osiąganiem sukcesów,

-  problemami z zarządzaniem konfliktem,

- zarządzaniem sprzedażą,

- wyborem i rozwijaniem kariery zawodowej,

- zwiększeniem efektywności indywidualnej i zespołowej,

- radzeniem sobie ze stresem i zapobieganie wypaleniu zawodowemu,

- doskonaleniem umiejętności przywódczych,

- poprawą funkcjonowania w relacjach zawodowych,

- podejmowaniem nowych wyzwań (osobistych i zawodowych),

- rozwijaniem nowych umiejętności menadżerskich,

- uwalnianiem się od ograniczeń,

- automotywowaniem i motywowaniem innych,

- ustalaniem priorytetów,

- doraźnymi sytuacjami jak np. perswazyjne przemówienie, strategia negocjacyjna itp.

 

Poniżej znajdują się przykłady sytuacji, w których klienci korzystają z pomocy coachingu biznesowego:

  • Klientowi zależy na osiągnięciu jakiegoś celu; istnieje konkretne wyzwanie, sposobność osiągnięcia czegoś ważnego, sytuacja jest nagląca i krytyczna;
  • Istnieje rozdźwięk pomiędzy posiadaną wiedzą, umiejętnościami, zaufaniem do siebie czy pewnością siebie lub innymi potrzebnymi zasobami, a pożądanym dla osiągnięcia celu poziomem zasobów.
  • Istnieje potrzeba skorygowania kierunku postępowania w biznesie w obliczu trudności lub chęci zmiany.
  • Klient przejawia podejście lub zachowania, które nie sprzyjają osiąganiu jego biznesowych celów.
  • Brakuje jasnej oceny sytuacji, podczas, gdy trzeba podjąć istotne decyzje biznesowe.
  • Klient nie zdaje sobie sprawy ze swoich silnych stron i z tego, jak je rozwijać
  • Potrzebny jest duży, skoncentrowany wysiłek w określonym czasie.
  • Istnieje potrzeba przyspieszenia osiągnięć
  • Istnieje potrzeba lepszego zorganizowania i samodzielnego kierowania własnym życiem.

 

W jaki sposób pracuję?

Pracuję zgodnie z definicją coacha, uznaną przez International Coaching Community zawierającą następujące aspekty:

·  pomagam klientom rozwijać się szybciej i osiągać lepsze rezultaty, 

·  koncentruję się na celach, które wybiera klient,

·  dostosowuję się do indywidualnych potrzeb klienta,

·  wyłaniam rozwiązania oraz strategie z informacji pochodzących od klienta,

·  zapewniam nową perspektywę,

·  pomagam klientowi w budowaniu jego naturalnej siły,

·  działam w atmosferze zaufania i poufności.

Wiedza, którą przekazuję jest praktyczna, aktualna i sprawdzona.

Referencje

O mnie

kontakt@michalchmielecki.pl