Consulting kultura organizacyjna

Fotolia_75366057_Subscription_Monthly_M.jpg

Kultura organizacyjna obejmuje wartości i normy wyznaczające sposób zachowania się uczestników danej organizacji, różniące tę organizację od innych. Kulturę organizacyjną tworzą ludzie wspólnie wyznający określony system wartości, a im bardziej jest on  jednorodny, tym kultura organizacyjna jest silniejsza. Jej diagnozowanie opiera się na poszukiwaniu tych wartości. 

Pomagam organizacjom poprawiać wyniki biznesowe poprzez dopasowywanie modeli przywódczych do kultury organizacji. Dzięki temu uzyskują wzrost sprzedaży, jakości, innowacji, zadowolenia klienta oraz pracowników.