Consulting różnorodność kulturowa w organizacji

Fotolia_87070391_Subscription_Monthly_M.jpg

Zarządzanie różnorodnością kulturową

Różnice kulturowe stanowią barierę utrudniającą a czasem nawet uniemożliwiającą współpracę w organizacji. Niezależnie od tego czy mamy do czynienia z różnicami kultur narodowych czy kultur organizacyjnych, skutki bywają podobne.

Skupiam się na tworzeniu środowiska wolnego od uprzedzeń, otwartości na różne umiejętności, doświadczenia i wiedzę pracowników oraz efektywnym wykorzystaniu kapitału ludzkiego, pozyskiwaniu i utrzymywaniu talentów.