Executive coaching

Fotolia_93910795_Subscription_Monthly_M.jpg
 
 

Gwarantuję, że wiedza, którą przekazuję jest praktyczna, aktualna i sprawdzona.

Referencje

O mnie

kontakt@michalchmielecki.pl

 

Jakie kompetencje powinien posiadać executive coach?

Executive coaching jest kluczowym elementem skutecznego zarządzania, a korzyściami płynącymi z wprowadzenia kultury coachingowej są poprawienie produktywności i wyników biznesowych.

Executive coaching, który swoimi początkami siąga aż do lat czterdziestych ( M. Anderson & Kampa - Kokesch, 2001), zyskał na popularności dopiero w XXI wieku.  Szeroko rozumiany „executive coaching” jest swoistym rodzajem szkolenia mającym na celu poprawę zdolności przywódczych i wydajności menedżerów wysokiego szczebla.(Zob. Axmith, 2004; Blattner, 2005; Cocivera & Cronshaw, 2004, Turner, 2006). Coraz częściej uznaje się „executive coaching” za wyjątkowo skuteczne podejście do rozwoju firmy. „Executive coaching” stał się popularny między innymi z dlatego, że przede wszystkim pomaga kierownictwu zmienić głęboko zakorzenione zachowania przywódcze. Ponadto kierownicy wyższego szczebla cenią sobie prywatność, a „executive coaching” jest metodą rozwoju, która im to zapewnia. 

Executive coaching, zgodnie ze swoją naturą, musi radzić sobie z oczekiwaniami
zainteresowanych stron. Executive coach aby sprostać oczekiwaniom swoich klientów musi posiadać ogromną wiedzę z zakresu szeroko pojętego zarządzania. Kampa – Kokesch ( 2007),  Anderson, Johnson, and Reding (2006) są zdania, iż executive coach musi sprawnie poruszać się po takich dyscyplinach jak biznes, psychologia, nauki o organizacji i inteligencja emocjonalna. Executive coaching cechuje podejście multidyscyplinarne. (Chmielecki, 2009).

Mimo jasnej różnicy pomiędzy coachingiem a doradztwem i innymi pokrewnymi formami, oraz faktem, iż cała rzesza coachów twierdzi, iż to klient posiada niezbędną wiedzę a ich rolą jest jedynie zadanie odpowiednich pytań to właśnie ta  wiedza jest niezbędna po to by coach mógł postawić właściwe pytania. Bez tej wiedzy proces executive coachingu będzie bezwartościowy.

Z badań wynika, iż profesjonalizm i przydatność executive coacha nie są związane wyłącznie z posiadanym wykształceniem, certyfikatami i ukończonymi kursami, ale w przypadku executive coacha przede wszystkim z  szerokim zakresem wiedzy i kompetencji m.in. w obrębie ogólnej wiedzy biznesowej, wiedzy o organizacji, psychologii, zarządzania oraz szerokim praktycznym doświadczeniem. Badania jasno pokazują, że doświadczenie jest kluczowe a pschychologwie, doradcy czy psychoterapeuci bez doświadczenia w biznesie są w tym procesie po prostu bezwartościowi. 

Poniżej znajduje się mój artykuł na temat kompetencji executive coacha:

Executive coaching wiedza i kompetencje