Przeczytaj proszę każde z tych stwierdzeń, a następnie umieść obok każdego z nich cyfrę z poniższej skali, odpowiadającą twojemu sposobowi działania podczas danej sytuacji.

5 = Praktycznie zawsze zachowuję się tak podczas negocjacji

4 = Często zachowuję się tak podczas negocjacji

3 = Czasami zachowuję się tak podczas negocjacji

2 = Rzadko zachowuję się tak podczas negocjacji

1 = Praktycznie nigdy nie zachowuję się tak podczas negocjacji

Imię *
Imię