Szkolenie Team Building

Szkolenie warsztatowe

Team Building- komunikacja i współpraca w zespole - szkolenie integracyjne w języku angielskim lub polskim

To, co stanowi wyższość pracy zespołowej nad wysiłkiem indywidualnym, to jej efektywność i większa kreatywność. Aby grupa stała się zespołem i była w stanie wypracowywać skuteczne metody działania, potrzebna jest dobra komunikacja, jasny podział ról i nastawienie na realizację wspólnych celów. Można to osiągnąć dzięki szkoleniom team building.

Team building to rodzaj zajęć mających na celu nawiązywanie między członkami grupy współpracy, zaufania i przyjaźni. To takie formy integracji grupy, które sprawią, że poszczególni jej członkowie wzajemnie poznają swoje mocne i słabe strony.  Uczestnicy szkolenia stawiani są w sytuacji, gdzie cel gry jest jasno określony, ale metody jego osiągnięcia zespół wypracowuje samodzielnie.

 Szkolenie Team Building to absolutna nowość na polskim rynku edukacyjnym. Szkolenie, całkowicie prowadzone w języku angielskim, skierowane jest do firm i instytucji zatrudniających pracowników z różnych krajów świata lub tworzących współpracę w ramach międzynarodowych zespołów. Podczas szkolenia uczestnicy rozwijają umiejętność efektywnej komunikacji, co przekłada się na poprawę relacji w firmach zatrudniającyh bądż współpracujących z międzynarodowymi zespołami.

 

CELE SZKOLENIA

rozszerzenie płaszczyzny współpracy i wzajemnego zrozumienia

pogłębienie jedności wśród pracowników,

próba wytworzenia i/lub umocnienia emocjonalnych więzi opartych o wzajemne zaufanie,

poznanie strategii zachowań współpracowników w sytuacjach:

a. współzawodnictwa

b. stresu

c. współpracy

d. presji czasu

e. dużego ryzyka straty/zysku,

f. całkowitej współzależności od zespołu z wykluczeniem indywidualności (tzw. „ja”,  „moje”)

poznanie kluczowych wykładników grupowych procesów negocjacyjnych

wytworzenie mechanizmów wzajemnego motywowania członków zespołu

rozszerzenie praktycznych umiejętności interpersonalnych w kontekście komunikacji grupowej

Wyżej wymienione cele są jedynie propozycją i podlegają dalszym negocjacjom, aby zmaksymalizować skuteczność przeprowadzanego szkolenia.

 

KORZYŚCI

rozwinięcie pełnej komunikacji

zbudowanie zaufania między pracownikami

przełamywanie wzajemnych lęków i oporów w realizacji wspólnych zadań

zapobieganie konfliktom wynikającym z niewłaściwej komunikacji

rozwinięcie umiejętności rozwiązywania konfliktów

rozwijanie komunikacji interpersonalnej wspierającej budowanie spójnego zespołu

zdiagnozowanie osobistych umiejętności nawiązywania i utrzymywania asertywnych relacji z pracownikami, członkami zespołów i przełożonymi

rozwinięcia umiejętności funkcjonowania w grupie i w zespole

podejmowania osobistych i grupowych decyzji celem efektywnego realizowania zadań

opanowanie negatywnych emocji i stresów związanych z działalnością zawodową jak i prywatną

zwiększenie motywacji pracowników

poprawa atmosfery w departamencie

poprawa umiejętności współdziałania

 

Program szkolenia ustalany jest indywidualnie dla klienta idostosowany jest do potrzeb i oczekiwań klienta.

Trener

Referencje trenera

Skontaktuj się ze mną już dziś, aby szczegółowo omówić swoje potrzeby dotyczące tego szkolenia. 

Wyślij e-mai na adres kontakt@szkoleniaznegocjacji.com lub skorzystaj z formularza