Executive coaching

Fotolia_93910795_Subscription_Monthly_M.jpg

Jakie kompetencje powinien posiadać executive coach?

Executive coaching jest kluczowym elementem skutecznego zarządzania, a korzyściami płynącymi z wprowadzenia kultury coachingowej są poprawienie produktywności i wyników biznesowych.

Executive coaching, zgodnie ze swoją naturą, musi radzić sobie z oczekiwaniami
zainteresowanych stron. Executive coach aby sprostać oczekiwaniom swoich klientów musi posiadać ogromną wiedzę z zakresu szeroko pojętego zarządzania. Wielu autorów jest zdania, iż executive coach musi sprawnie poruszać się po takich dyscyplinach jak biznes, psychologia, nauki o organizacji i inteligencja emocjonalna. Executive coaching cechuje podejście multidyscyplinarne. (Chmielecki, 2009, Kampa – Kokesch 2007,  Anderson, Johnson, and Reding,2006).

Mimo jasnej różnicy pomiędzy coachingiem a doradztwem i innymi pokrewnymi formami, oraz faktem, iż cała rzesza coachów twierdzi, iż to klient posiada niezbędną wiedzę a ich rolą jest jedynie zadanie odpowiednich pytań to właśnie ta  wiedza jest niezbędna po to by coach mógł postawić właściwe pytania. Bez tej wiedzy proces executive coachingu będzie bezwartościowy.

executive coaching warszawa

Z badań wynika, iż profesjonalizm i przydatność executive coacha nie są związane wyłącznie z posiadanym wykształceniem, certyfikatami i ukończonymi kursami, ale w przypadku executive coacha przede wszystkim z  szerokim zakresem wiedzy i kompetencji m.in. w obrębie ogólnej wiedzy biznesowej, wiedzy o organizacji, psychologii, zarządzania oraz szerokim praktycznym doświadczeniem. Badania jasno pokazują, że doświadczenie jest kluczowe a pschychologwie, doradcy czy psychoterapeuci bez doświadczenia w biznesie są w tym procesie po prostu bezwartościowi. 

Szeroko rozumiany „executive coaching” jest procesem mającym na celu poprawę zdolności przywódczych i wydajności menedżerów wysokiego szczebla. Coraz częściej uznaje się „executive coaching” za wyjątkowo skuteczne podejście do rozwoju firmy. „Executive coaching” stał się popularny między innymi z dlatego, że przede wszystkim pomaga kierownictwu zmienić głęboko zakorzenione zachowania przywódcze. Ponadto kierownicy wyższego szczebla cenią sobie prywatność, a „executive coaching” jest metodą rozwoju, która im to zapewnia. 

executive caoching

Gwarantuję, że wiedza, którą przekazuję jest praktyczna, aktualna i sprawdzona.

Referencje

O mnie

kontakt@michalchmielecki.pl

Poniżej znajduje się mój artykuł na temat kompetencji executive coacha:

Executive coaching wiedza i kompetencje