Negocjacje międzykulturowe - warsztaty

Kiedy negocjatorzy są przedstawicielami innych kultur, ich interesy, założenia, strategie i taktyki, których używają mogą w znaczny sposób odbiegać od siebie. Umiejętności negocjacyjne nakierowane na kulturową wrażliwość stają się coraz ważniejsze w świecie, w którym granice państw narodowych w zasadzie przestały odgrywać rolę.

Brak kompetencji kulturowych oraz rozumienia różnic często bywa swego rodzaju "winowajcą”, przez którego przedsiębiorstwa międzynarodowe tracą wielomilionowe kontrakty, nowe możliwości i rynki zbytu.

Jeśli chcesz być efektywnym negocjatorem, powinieneś nauczyć się myśleć i negocjować globalnie, a więc uwzględniając zróżnicowanie międzykulturowe.

Wszystkie organizacje prędzej czy później zaczynają uczestniczyć w negocjacjach międzynarodowych.  Jednakże jedynie część negocjatorów strategicznie planuje sam proces jak również rozwija umiejętności,  decydujące o sukcesie w środowisku negocjacji międzynarodowych.

Wzrasta zakres zastosowań negocjacji międzynarodowych, głównie w zakresie kooperacji z partnerami zewnętrznymi. Negocjacje międzynarodowe wykorzystywane są nie tylko jako narzędzie służące zawieraniu transakcji jako takich, ale także kształtowaniu relacji ze strategicznymi partnerami.

A zatem sukces współczesnego menedżera opiera się w dużej mierze na zdolności do odnalezienia się w środowisku międzynarodowym, a wiedza na temat negocjacji międzynarodowych stanowi współcześnie zasób strategiczny, decydujący o jego pozycji konkurencyjnej  a nade wszystko rozwoju.

Charakter szkolenia z negocjacji międzynarodowych

Podczas warsztatów z negocjacji międzynarodowych uczestnicy poznają specyfikę negocjacji ponad granicami państw. Dowiedzą się w jaki sposób kultura komplikuje i utrudnia proces negocjacji. Uczestnicy warsztatów nauczą się planowania negocjacji międzykulturowych, sporządzania strategii negocjacji i doboru odpowiednich taktyk w zależności o kultury partnerów, z którymi będą negocjować. Uczestnicy warsztatów dowiedzą, w jaki sposób kultura wpływa na dobór środków perswazji i nauczą się skutecznie opierać manipulacjom w trakcie trwania negocjacji. Staną się osobami, które będą mogły efektywnie wykorzystywać narzędzia perswazji i wywierać wpływ na partnerów biznesowych i współpracowników pochodzących z różnych kręgów kulturowych. Uczestnicy zapoznają się z architekturą negocjacji międzynarodowych. Poznają triki i tajniki negocjacji międzykulturowych. Ponadto dowiedzą się w jaki sposób rozwijać swoje umiejętności by stać się wytrawnym negocjatorem.

Szkolenie z negocjacji międzynarodowych ma charakter symulacyjny i jest bogato ilustrowane przykładami. Uczestnicy w trakcie ćwiczeń indywidualnie bądź w grupach wypracowują rozwiązania, wykorzystując przy tym wiadomości zdobyte w danym bloku tematycznym. Uczestnikom i trenerowi nieustannie towarzyszy swobodna dyskusja i wymiana opinii.

Esencją warsztatów są liczne gry symulacyjne i ćwiczenia. W zależności od omawianego zagadnienia, symulacje i ćwiczenia prowadzone są indywidualnie, w parach, bądź w mniejszych lub większych grupach.

Ponadto uczestnicy analizują studia przypadków, rozwiązują testy i quizy.

W trakcie warsztatów trener zapewnia Uczestnikom feedback. Pozwala to na wzmocnienie silnych stron każdej z osób uczestniczących i korektę postaw niepożądanych.

 

Program szkolenia: Negocjacje międzykulturowe

Sesja 1 Konflikt w ujęciu międzykulturowym

Blok ten zostanie poświęcony istocie i dynamice konfliktu w ujęciu międzykulturowym. W trakcie bloku zostaną omówione m.in.:

  • rodzaje i poziomy konfliktu

  • metody rozwiązywania konfliktu

  • style rozwiązywania konfliktu

  • międzykulturowe modele konfliktu.

Sesja 2: Negocjacje międzynarodowe

W trakcie tego bloku zostanie omówiona specyfika negocjacji międzynarodowych. Uczestnik dowie się co wyróżnia negocjacje ponad granicami, jak otoczenie kulturowe organizacji wpływa na proces negocjacji i czym cechuje się architektura negocjacji międzynarodowych.

Sesja 3: Podziały kultur biznesu

W trakcie trwania bloku zostaną omówione m.in. modele i podziały: Geerta Hofstede, Edwarda Hall’a,  Richards Gesteland’a, Fonsa Trompenaars’a, Shaloma Schwartz’a oraz GLOBE.

Sesja 4: Wpływ kultury na negocjacje

Kultura wpływa na negocjacje na bardzo wielu płaszczyznach i w bardzo wiele sposobów. Ten blok pozwoli zrozumieć uczestnikom jak różne systemy kulturowe prowadzą do powstawania odmiennychnarodowych stylównegocjacyjnych.

W tej części modułu uczestnicy dowiedzą się jak poszczególne wymiary kultury przekładają się na działania negocjatorów, dobór strategii i taktyk, wybór negocjatorów, formowanie zespołów, działania nieetyczne, rolę strony trzeciej, tworzenie relacji, współzawodnictwo i kooperację.

W tej części uczestnicy zapoznają się z unikatowymi wynikami badań międzynarodowych zestawiających polski styl negocjacji ze stylami wybranych krajów m.in. USA i Chin (nie są one dostępne na rynku).   

Sesja 5 Komunikacja i perswazja w negocjacjach międzykulturowych

Różnice kulturowe występujące na świecie i charakteryzujące różne grupy narodów mają istotny wpływ na sposób postrzegania świata i komunikowania się co naturalnie przekłada się na odmienne sposoby prowadzenia rozmów. Komunikacja międzykulturowa odgrywa kluczową rolę w negocjacjach.

Aby zwiększyć swoje szanse na osiągnięcie porozumienia należy posiąść umiejętność poprawnego stosowania narzędzi perswazyjnych i zmiany postawy drugiej strony. W tej części blokuomówiony zostanie proces perswazji w procesie negocjacji.

Ten fragment warsztatów pozwala również na zerwanie ze stereotypowymi, utartymi schematami myślenia i rozwija kreatywne podejście do rozwiazywania problemów.

Sesja 6: Planowanie w negocjacjach międzynarodowych

Zapoznanie uczestników z narzędziem pozwalającymi na efektywne przygotowanie się do procesu negocjacji międzynarodowych. Omówienie koncepcji ZOPA oraz metod zwiększania BATNY.

Sesja 7: Negocjacje w wybranych krajach (Chiny, Japonia, Indie, Kraje Arabskie, USA, Niemcy, Skandynawia, Ameryka Łacińska)

Sesja 8: Polscy negocjatorzy w opinii innych kultur

Sesja 9: Sesja Q&A

Sesja 10: Podsumowanie szkolenia

Rozdanie certyfikatów

W trakcie szkolenia zostaną rozegrane symulacje negocjacyjne

Uczestnicy w praktyce przetestują zdobyte umiejętności. Wcielą się w role negocjatorów negocjujących złożone porozumienie w kontekście międzykulturowym.

 Po każdej symulacji zostanie przeprowadzony tzw. debriefing czyli dyskusja ponegocjacyjna pozwalająca omówić zastosowane strategie i taktyki i wyciągnąć wnioski.

W zależności od dynamiki pracy w grupie, program może ulec niewielkim zmianom.

Warsztaty z negocjacji międzykulturowych szczególnie polecane są dla:

- kierowników i managerów odpowiedzialnych z kontakty międzynarodowe,

- właścicieli firm,

- kadry działów eksportowych,

- kadry działów zakupowych,

- pracowników instytucji publicznych,

oraz wszystkich tych, którzy w swojej pracy mają do czynienia z obcokrajowcami.

 

Termin IV edycji szkolenia z negocjacji międzynarodowych:

16-17 październik 2018 (9.00-16.00)

Inwestycja w szkolenie z negocjacji:

1990 zł brutto (rejestracja do 1 V)

2300 zł brutto (rejestracja po 1 V)

Czas trwania szkolenia z negocjacji :

2 dni, godz. 9 - 16.00

Miejsce szkolenia z negocjacji międzynarodowych:

Warszawa, Centrum Konferencyjne Zielna (Zielna  37, w pobliżu Dworca Centralnego). 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca na inną  lokalizację w centrum Warszawy.

 

 

Termin V edycji szkolenia z negocjacji międzynarodowych:

13-14 czerwca 2019 (9.00-16.00)

Inwestycja w szkolenie z negocjacji:

1990 zł brutto (rejestracja do 1 V)

2300 zł brutto (rejestracja po 1 V)

Czas trwania szkolenia z negocjacji :

2 dni, godz. 9 - 16.00

Miejsce szkolenia z negocjacji międzynarodowych:

Warszawa, Centrum Konferencyjne Zielna (Zielna  37, w pobliżu Dworca Centralnego). 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca na inną  lokalizację w centrum Warszawy

Cena obejmuje

Przerwy kawowe oraz lunch.

Materiały szkoleniowe

Dostęp do platformy online z materiałami szkoleniowymi

Certyfikat

Trener

Referencje trenera

Grupa:

Grupa liczy od 6 do 12 osób.

Język szkolenia z negocjacji : Polski

To szkolenie dostępne jest również w formule zamkniętej.

Skontaktuj się ze mną aby poznać ofertę.

KONTAKT