1. Najgorsza alternatywa do negocjowanego porozumienia to *
2. Strefa możliwego porozumienia w negocjacjach to:
3. W perswazji patos oznacza wykorzystanie:
4 Wykorzystanie toru centralnego w perswazji daje
5. Określając styl zarządzania konfliktem powinienem odpowiedzieć na pytanie:
Styl unikania w negocjacjach jest
7.Styl dostosowania jest
8.Strategia integratywna to inaczej negocjacje w duchu win-win
9.Taktyka rosyjski front typowa jest dla strategii
10. W większości przypadków łatwiej rozwiązać konflikt którego źródłem jest nieporozumienie dotyczące faktów niż procedur.
11.Argumentując „Statystyki jasno pokazują, że co piaty Polak…..” używasz toru:
12. Sformułowanie „Może odłóżmy Twój problem na później, a zajmijmy się czymś nieco ważniejszym”. Łamie prawo do
13. Odzwierciedlenie jest to oddanie sensu wypowiedzi drugiej strony własnymi słowami w celu sprawdzenia, czy dobrze tę wypowiedź zrozumieliśmy.
14„Jeśli dobrze rozumiem, możemy przystąpić do podpisania umowy?” To pytanie:
15. Poniższa sytuacja: Osoba A: "Mam wrażenie, że lekceważy Pan postawiony przez nas problem". Osoba B.: "Nie określiłbym tego w ten sposób. Staram się nadać mu odpowiednią wagę." opisuje taktykę
16. "Pod jakimi warunkami jest Pan gotów poprzeć następujące postulaty...? " To taktyka
17. Łagodzenie (inaczej dostosowanie) to najmniej efektywny style negocjacji.
18. Współczesne spojrzenie na konflikt zakłada, że konfliktu można uniknąć.
19. Celem pytania sondującego jest próba poznania motywu działania drugiej strony.
20. W negocjacjach można postawić znak równości pomiędzy pozycja a interesem strony.