Szkolenia dla firm

Formy współpracy

Słucham i analizuję. Jestem wrażliwy na potrzeby klienta. Zadaję pytania i wybieram właściwe rozwiązania. We wszystkich projektach uczestniczę osobiście. Nie korzystam z podwykonawców, chyba że jest to… catering lub szkolenie wymaga więcej niż jednego trenera. 

Staram się zrozumieć Twój biznes i kulturę organizacyjną Twojej firmy. Dlatego dostajesz to co powinieneś a nie to co wydaje się, że powinieneś. 

Jestem lojalny. Dbam o Twoje interesy nawet po zakończeniu projektu. Jeśli wpadnę na rozwiązanie, które może przyczynić się do rozwoju Twojej firmy z pewnością skontaktuję się z Tobą.

Możemy pracować w języku polskim lub angielskim.

Realizuję projekty:

Od pojedynczego szkolenia do rozbudowanego programu rozwojowego

Od wykładu bądź warsztatów do doradztwa lub sesji coachingowych indywidualnych lub grupowych

Przed rozpoczęciem współpracy: 

  • Kontaktuję się osobami lub przełożonymi osób, które będą szkolone, w celu dokładnego sprecyzowania oczekiwań

  • Dokonujemy analizy potrzeb szkoleniowych

  • Opracowuję plan szkolenia pod indywidualne potrzeby firmy

  • Omawiam z Klientem plan szkolenia, wprowadzam ewentualne modyfikacje

  • Po szkoleniu na życzenie przeprowadzam AIOS

 

Skontaktuj się ze mną już dziś, aby szczegółowo omówić potrzeby szkoleniowe dotyczące Twojej firmy. Wyślij e-mai na adres kontakt@szkoleniaznegocjacji.com lub skorzystaj z formularza

 

Prowadzę warsztaty i szkolenia dla firm z takich obszarów jak:

 

Szkolenie negocjacje w biznesie

Podczas szkolenia uczestnicy doskonalą techniki negocjacji w biznesie. Uczestnicy szkolenia uczą się planowania negocjacji,  sporządzania strategii negocjacji i doboru odpowiednich taktyk i technik negocjacji. Głównym założeniem tego szkolenia z negocjacji jest poddanie uczestników specjalnie opracowanej formule zajęć tak, aby musieli się w pełni zaangażować w symulacje i ćwiczenia umiejętności negocjacyjnych. Taka praktyczna, dynamiczna formuła jest niezwykle efektywna i przynosi znacznie lepsze rezultaty, aniżeli typowe szkolenia z negocjacji. 

 

Szkolenie negocjacje międzynarodowe

Podczas szkolenia uczestnicy poznają specyfikę negocjacji ponad granicami. Dowiedzą się w jaki sposób kultura może komplikować i utrudniać proces negocjacji. Uczestnicy uczą się planowania negocjacji międzynarodowych, sporządzania strategii negocjacji i doboru odpowiednich taktyk i technik negocjacji w zależności o kultury partnera, z którym będą negocjować. Uczestnicy szkolenia dowiedzą, w jaki sposób kultura wpływa na użycie środków perswazji. Dowiedzą się jak rozwijać swoje umiejętności by stać się wytrawnym negocjatorem. 

Mastering negotiations

The purpose of this workshop is to teach you to negotiate effectively with people in today's fast-changing, increasingly complex organizations in which no matter how smart or technically competent you are, you’ll need good relationships and an open exchange of ideas with others in order to be successful.

This workshop will help you become a more effective negotiator and achieve great outcomes in your organization. You will have the chance to put negotiation strategies, tactics, and tricks to practice by taking part in negotiation simulations.

But before it happens you will get the most practical Business English for Negotiation training.  During the first day you will get the best negotiation expressions and phrases you can imagine. Those “killer negotiation phrases”,  as we call them, will guarantee that you not only will be perceived as a sharp, well-grounded negotiator but first and foremost achieve extraordinary negotiation results.  

 

Szkolenie negocjacje zakupowe

Negocjacje są nieodłącznym elementem funkcjonowania dosłownie każdej organizacji i należą do najbardziej poszukiwanych kompetencji menedżerskich. Jeśli chcesz aby Twoi pracownicy dali z siebie jak najwięcej, chcesz nauczyć ich wyciskać więcej z każdego kontraktu oraz chcesz efektywnie tworzyć partnerstwa strategiczne - to szkolenie z negocjacji jest właśnie dla Twojej firmy.Celem warsztatów jest przygotowanie uczestników do prowadzenia efektywnych negocjacji zakupowych oraz wyposażenie w umiejętność posługiwania się wachlarzem najskuteczniejszych taktyk zakupowych pozwalających skutecznie obniżać ceny a tym samym optymalizować zakupy. 

Szkolenie negocjacje sprzedażowe

Szkolenie z negocjacji dla handlowców to dwudniowe seminarium poświęcone rosnącej potrzebie budowania i umacniania umiejętności negocjacji sprzedażowych wśród handlowców. Siłą rzeczy jednym z ważniejszych tematów szkolenia będzie budowanie długotrwałej i korzystnej relacji z klientem. Podczas szkolenia wykorzystuję metody symulacyjne, interaktywne ćwiczenia oraz case studies. Uczestnicy szkolenia poznają triki i techniki negocjacji. Dowiedzą się jak rozwijać swoje umiejętności by stać się skutecznym sprzedawcą.

Szkolenie negocjacje w zespołach projektowych

Negocjowanie wewnątrz zespołu projektowego to dwudniowy warsztat, którego celem jest nauczenie uczestników sposobów radzenia sobie z konfliktami, które mogą się pojawić podczas realizacji projektów grupowych.

Negocjowanie wewnątrz zespołu projektowego to szkolenie, które wyposaży cię w zestaw umiejętności pozwalający na kreowanie efektywnych sytuacji negocjacyjnych w modelu  wygrana-wygrana, co zaowocuje udanymi i wydajnymi czasowo projektami. Nauczę cię w jaki sposób negocjować z członkami twojego zespołu, aby efektywnie diagnozować problemy i zarządzać projektem w sposób proaktywny. W oparciu o tę wiedzę zbudujesz więzi oparte na współpracy i zaufaniu, a także poprawisz swoje rozumienie komunikacji międzydziałowej i wewnątrzdziałowej.

Szkolenie negocjacje w logistyce

Warsztaty dotyczące negocjowania w sektorze logistycznym skupiają się na kształtowaniu i umacnianiu odpowiednich kompetencji wśród pracowników sektora logistyki. Szkolenie skupia się na budowaniu i rozwoju trwałej i owocnej relacji z partnerami oraz o doskonałą obsługę klientów. Podczas warsztatów wykorzystuję metodę odgrywania ról, interaktywne ćwiczenia, oraz symulacje indywidualne i  zespołowe. Z ich użyciem pomagam uczestnikom poprawić techniki negocjacji oraz ogólne kompetencje komunikacyjne przydatne w trudnych negocjacjach.

"Business negotiations" - szkolenie z negocjacji w języku angielskim

The purpose of this workshop is to teach you to negotiate effectively with people in today's fast changing, increasingly complex organizations in which no matter how smart or technically competent you are, you’ll need good relationships and an open exchange of ideas with others in order to be successful.

Szkolenie  zarządzanie konfliktem w organizacji

Kiedy w organizacji pojawia się konflikt większość pracowników stara się go unikać mając nadzieję, że napięta sytuacja sama ustąpi. W naszejkulturze automatycznie łączymy słowo „konflikt” z negatywnymi emocjami. Gdy w świecie biznesu poddajemy ideę konfliktu pod dyskusję, często mówimy o konflikcie jako swego rodzaju kontrproduktywnym, zwielokrotniającym trudności zjawisku.

Szkolenie skuteczna komunikacja w firmie

Inwestycja w to szkolenie szybko zwróci się każdej organizacji.  Efektywność współpracy w organizacji czy to na płaszczyźnie interpersonalnej czy międzygrupowej (między działami, departamentami itd.) bezpośrednio przekłada się na wyniki organizacji. Komunikowanie było, jest i zawsze będzie sednem procesów biznesowych.  Nie ważne czy chodzi o alokację zasobów dla projektu, zwiększenie budżetu działu,  zabranie funduszy na uruchomienie nowej inicjatywy czy też ustanowienie harmonogramu dostaw nowego produktu - komunikacja odgrywa tu kluczową rolę.  

Wiedza teoretyczna przekazywana na szkoleniu, wykorzystywana jest podczas symulacji biznesowych, które są następnie analizowane i omawiane przez trenera. Uczestnicy szkolenia dostają indywidualne wskazówki, rady i opinie, które pomogą skuteczniej i efektywniej wykorzystywać techniki negocjacji w pracy zawodowej.

Szkolenie komunikacja międzykulturowa w biznesie

Szkolenie obejmuje rozwój umiejętności radzenia sobie w sytuacjach wymagających kontaktu z przedstawicielami innych kultur i narodowości, podejmowania współpracy w ramach międzynarodowych zespołów, sztuki skutecznego komunikowania się z partnerami z całego świata. Podczas szkolenia uczestnicy rozwijają umiejętności komunikacji międzykulturowej co przekłada się na poprawę atmosfery w firmach zatrudniających pracowników pochodzących z różnych krajów świata, pozwala przygotować pracowników do podjęcia pracy za granicą jak również ułatwia nawiązywanie zagranicznych relacji handlowych.

Szkolenie Team Building- komunikacja i współpraca w zespole - szkolenie integracyjne

To, co stanowi wyższość pracy zespołowej nad wysiłkiem indywidualnym, to jej efektywność i większa kreatywność. Aby grupa stała się zespołem i była w stanie wypracowywać skuteczne metody działania, potrzebna jest dobra komunikacja, jasny podział ról i nastawienie na realizację wspólnych celów. Można to osiągnąć dzięki szkoleniom team building.

Prowadzę również szkolenia i coaching dla trenerów wewnętrznych oraz szkolenia dla menadżerów ekspatriantów:

  • Managing Polish employees

  • Cross-cultural management in Poland

  • Poland - Cultural Awareness and Etiquette Training

 

 

Skontaktuj się ze mną już dziś, aby szczegółowo omówić swoje potrzeby dotyczące tego szkolenia. 

Wyślij e-mai na adres kontakt@warsztatyznegocjacji.pl lub skorzystaj z formularza

 

Tagi: negocjacje w biznesie, strategia i techniki negocjacji konfrontacyjnychnegocjacje sprzedażowe, negocjacje handlowe, negocjacje w organizacji, negocjacje w języku angielskim, negocjacje w zespołacha projektowych, techniki negocjacji, strategia i techniki negocjacji integrujących