Szkolenie Negocjacje strategiczne

 

Złożone, wieloaspektowe, transakcje wymagają zarówno bardzo bogatego wachlarza umiejętności jak i doskonałej znajomości strategii negocjacji biznesowych. Te warsztaty zbudowałem z  myślą o  liderach biznesu, którzy mają za sobą bogate doświadczenie negocjacyjne. W trakcie ich trwania, analizujemy strategiczne aspekty negocjacji - obszary, które definiują wartość możliwych wyników oraz zajmujemy się działaniami, które zachodzą zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz zespołu negocjacyjnego.

Nauka poprzez praktykę

W trakcie tych warsztatów będziesz uczestniczyć w szeregu interaktywnych, złożonych symulacji negocjacyjnych, które umiejscowią Cię po obu stronach stołu negocjacyjnego. Te starannie zaprojektowane ćwiczenia wyróżnia mnogość przedstawianych sytuacji: od prostych dwustronnych negocjacji, do ewoluujących, złożonych, wielostronnych i wieloproblemowych rozmów wymagających synchronizacji procesów komunikowania wewnętrznego i zewnętrznego. Dzięki specyfice ram negocjacyjnych, które budujemy w tym programie, tempo ćwiczeń jest bardzo dynamiczne a atmosfera jest wysoce realistyczna.

Szkolenie Negocjacje Strategiczne ma na celu wykształcenie wyrafinowanych i skutecznych negocjatorów, którzy potrafią umiejętnie operować we wszystkich wymiarach negocjacji, podejmując szereg wzajemnie umacniających się decyzji i działań, dzięki czemu negocjacje mogą przynieść korzystne rezultaty.

W trakcie szkolenia negocjacje strategiczne otrzymasz zaawansowane narzędzia, które pomogą Ci zapewnić optymalne wyniki dla Ciebie i Twojej organizacji.

 

·         Nauczysz się skutecznie zarządzać złożonymi czynnikami, takimi jak synchronizacja negocjacji wewnętrznych i zewnętrznych, zarządzanie harmonogramami, czy negocjowanie w sytuacji zmieniających się ram czasowych i warunków rynkowych

·         Osiągniesz większą skuteczność w negocjowaniu, zwłaszcza w negocjacjach wieloaspektowych.

·         Nauczysz się kreować porozumienia, które wytwarzają możliwie dużą wartość dla wszystkich stron

·         Nauczysz się racjonalnie zarządzać napięciem pomiędzy kolektywnym tworzeniem wartości a indywidualnym jej zagarnianiem

Te warsztaty rozwoju kompetencji w obszarze zaawansowanych negocjacji pomogą Ci w prowadzeniu wieloaspektowych i złożonych negocjacji strategicznych. Jest on szczególnie użyteczny dla osób odpowiedzialnych za praktyczną realizację strategii korporacyjnej, opiekę nad strategicznymi transakcjami, oraz osób poruszających się pomiędzy wieloma czynnikami wpływu.

Negocjacje strategiczne to coś więcej niż zestaw technik kontrolowania sytuacji negocjacyjnej. W tym bogatym, złożonym doświadczeniu edukacyjnym, obejmującym studia przypadków, symulacje, dyskusje grupowe oraz  narzędzia autodiagnostyczne opanujesz umiejętności, które pomogą ci zrealizować Twoje cele, wspierać rozwój i zdobywanie wiedzy oraz promować skuteczne rozwiązania wśród partnerów, którzy pozostają ze sobą w konflikcie.

PROGRAM KURSU

Negocjacje w trzech wymiarach

Skuteczne negocjacje strategiczne kreują długoterminową i zrównoważoną w swoim charakterze wartość dla obu stron. Najpewniejszą drogą do osiągnięcia tego celu jest praca na trzech obszarach negocjacji.

PIERWSZY z nich to MAKSYMALIZACJA skuteczności interpersonalnej

W tym obszarze skupimy się na skuteczności interpersonalnej a dokładniej na kilku istotnych  elementach procesu negocjowania, takich jak:

·         Korzystanie z najbardziej odpowiednich stylów negocjacyjnych

·         Tworzenie właściwej atmosfery

·         Budowanie zaufania

·         Budowanie i korzystanie z siły

·         Ustalanie odpowiedniej dynamiki komunikacji

·         Atrakcyjne ujęcie problemów, a także porcjowanie ich

·         Wpływanie na innych

·         Odczytywanie mowy ciała

·         Redukowanie napięć wynikających z różnic kulturowych

 

DRUGI obszar, w którym będziemy się porusać to INŻYNIERIA negocjacji startegicznych

Doświadczeni negocjatorzy wychodzą ponad samą dynamikę interpersonalną w kierunku sedna problemu, próbując określić, gdzie znajduje się potencjalna wartość i jak budować porozumienia, które realizują tę wartość dla obu stron. Skupiają się oni na zasadach prowadzenia transakcji – inżynierii tworzenia wartości w interakcji pomiędzy stronami.

TRZECI OBSZAR, W KTÓRYM BĘDZIEMY SIĘ PORSUZAĆ TO ARCHITEKTURA NEGOCJACJI STRATEGICZNYCH.

Doświadczeni negocjatorzy wiedzą, że po puszczeniu w ruch mechanizmów procesu negocjacji, większa część rozgrywki została już za nimi. Myślą o architekturze negocjacji – jak przygotować sytuację i jak w razie konieczności skonstruować ją od nowa. Nie tylko skutecznie rozgrywają zastaną sytuację, ale działają też przedsiębiorczo na wielu płaszczyznach, modyfikując reguły celem osiągnięcia możliwie dużej korzyści.

 W trakcie szkolenia odpowiemy sobie między innymi na pytania:

·         Jacy aktorzy negocjacji obecni są w  przestrzeni negocjacyjnej? Jak wpływ mają na proces negocjacji strategicznych? Jak do nich dotrzeć?

·         W jakiej kolejności i z jakim uzasadnieniem należy do tych osób podejść? Oddzielnie czy razem? Publicznie czy prywatnie?

·         Kto powinien być obecny przy negocjacjach strategicznych?

·         Jaki jest najlepszy sposób, żeby te osoby wprowadzić do negocjacji?

·         Jakiego typu kwestie należy omawiać? Czy bardziej wydajne jest oddzielanie czy łączenie problemów?

·         Jakie należy budować oczekiwania?

·         Jakie są alternatywy dla negocjowanej umowy zarówno po naszej stronie jak i po stronie partnerów?

W trakcie tego szkolenia rzucimy wyzwanie utartym schematom myślenia a uczestnicy w pełni zaangażują się w proces dydaktyczny.

Niniejsze warsztaty eksplorują strategiczne aspekty negocjacji – koncepcje, które definiują wartość możliwych rezultatów i stawiają w centrum uwagi działania, które funkcjonują podczas negocjacji  wewnętrznie, zewnętrznie. Poprzez wykłady i interaktywną analizę wypracujesz zaawansowane narzędzia, które pomogą Ci zapewnić twojej organizacji optymalne wyniki.