SZKOLENIA DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Efektywna współpraca wewnątrz jednostek, pomiędzy jednostkami oraz sprawne działania podejmowane przez instytucje i organy administracji publicznej w relacjach z otoczeniem biznesowym wymagają wysokich kompetencji komunikacyjnych, a to nasza specjalność.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom instytucji publicznych realizujemy praktyczne warsztaty adresowane do pracowników administracji publicznej. Warsztaty prowadzone są przez ekspertów realizujących projekty dla najważniejszych instytucji administracji publicznej w Polsce.

Prowadzimy szkolenia skierowane do pracowników jednostek administracji samorządowej o różnym stopniu zaawansowania w zakresie negocjacji,  komunikacji, zarządzania konfliktem, negocjacji międzynarodowych, komunikacji międzykulturowej i efektywnej pracy zespołowej. To idealna opcja dla instytucji publicznych, gdzie specyfika pracy wymaga łączenia interesów wielu stron. 

 
 
Fotolia_76460290_Subscription_Monthly_M.jpg

Szkolenie Techniki Negocjacji dla administracji publicznej

Celem warsztatów jest przygotowanie uczestników do prowadzenia efektywnych negocjacji i komunikacji oraz wyposażenie w umiejętność posługiwania się wachlarzem najskuteczniejszych taktyk perswazyjnych pozwalających skutecznie realizować zamierzone cele.

 
Fotolia_81910173_Subscription_Monthly_M.jpg

Szkolenie Współpraca w zespole dla administracji publicznej

To, co stanowi wyższość pracy zespołowej nad wysiłkiem indywidualnym, to jej efektywność i większa kreatywność. Praca w zespole ma charakter dynamiczny, zmienny i elastyczny. Taki rodzaj pracy wymusza przekazywanie informacji oparte na współpracy i wzajemności. Od członków zespołu oczekuje się otwartej postawy komunikacyjnej, wyrażającej się gotowością do przekazywania uzyskanych indywidualnie informacji, które poszukiwane są przez pozostałych członków zespołu.  Aby grupa stała się zespołem i była w stanie wypracowywać skuteczne metody działania, potrzebna jest dobra komunikacja, jasny podział ról i nastawienie na realizację wspólnych celów.

 
Fotolia_92919799_Subscription_Monthly_M.jpg

Szkolenie Negocjacje międzynarodowe dla administracji publicznej

Podczas warsztatów z negocjacji międzynarodowych uczestnicy poznają specyfikę negocjacji ponad granicami państw. Dowiedzą się w jaki sposób kultura komplikuje i utrudnia proces negocjacji. Uczestnicy warsztatów nauczą się planowania negocjacji międzykulturowych, sporządzania strategii negocjacji i doboru odpowiednich taktyk w zależności o kultury partnerów, z którymi będą negocjować

WYKŁADY DLA INSTYTUCJI PUBLICZNYCH

Interaktywny wykład w stylu amerykańskim: liczne przykłady, case studies, ciągła interakcja z publicznością, źródło inspiracji dla Ciebie i podlegającego Ci zespołu.  Wykłady stanowią dobrą alternatywę dla praktycznego treningu, w momencie gdy dysponujesz ograniczonym czasem i chcesz przeszkolić jednocześnie dużą grupę pracowników. To świetne uzupełnienie organizowanego przez Ciebie eventu, spotkania integracyjnego, wyjazdu firmowego, konferencji.