Wykłady i szkolenia motywacyjne dla firm

 

Interaktywny wykład lub szkolenie motywacyjne dla firmy w stylu amerykańskim: liczne przykłady, case studies, ciągła interakcja z publicznością, źródło inspiracji dla Ciebie i podlegającego Ci zespołu. 

Wykłady stanowią dobrą alternatywę dla praktycznego treningu, w momencie gdy dysponujesz ograniczonym czasem i chcesz przeszkolić jednocześnie dużą grupę pracowników.

dr Michał Chmielecki, MSc - Szkoli i doradza firmom z rankingu Fortune 500 i Rzeczpospolita 100

dr Michał Chmielecki, MSc - Szkoli i doradza firmom z rankingu Fortune 500 i Rzeczpospolita 100

To świetne uzupełnienie organizowanego przez Ciebie eventu, spotkania integracyjnego, wyjazdu firmowego, konferencji.

Wykład dla firmy pt. Negocjacje w biznesie

Posiadanie w organizacji osób z niezwykłymi umiejętnościami negocjacyjnymi przyczynia się do jej sukcesu.

Dobre umiejętności negocjacyjne pomagają budować relacje, a celem dobrych negocjacji jest wspieranie dobrej woli pomimo różnic w interesach.

Dobre umiejętności negocjacyjne zapewniają długotrwałe rozwiązania wysokiej jakości w przeciwieństwie do słabych jakościowo rozwiązań krótkoterminowych, które nie satysfakcjonują żadnej ze stron.

Dobre umiejętności negocjacyjne pomagają również uniknąć przyszłych konfliktów i problemów, ponieważ obie strony są w równym stopniu zadowolone z braku barier w komunikacji na przyszłość.

W związku z tym są skłonne do ponownej współpracy w przyszłości.

Wykład dla firmy pt. Skuteczne przywództwo

Aby zatrzymać pracowników, zadowolić klientów i poprawić wydajność firmy, potrzebujesz ludzi, którzy potrafią skutecznie komunikować wizję firmy, kierować zespołami i wpływać na zmiany.

Wykład dla firmy pt. Komunikacja międzykulturowa

Wykład dotyczy umiejętności radzenia sobie w sytuacjach wymagających kontaktu z przedstawicielami innych kultur i narodowości, podejmowania współpracy w ramach międzynarodowych zespołów oraz sztuki skutecznego komunikowania się na styku kultur.

Zakres tematyczny

 • świadomość i inteligencja kulturowa

 • kultura - wartości, normy i postawy

 • podziały kultur biznesu

 • rola stereotypów kulturowych

 • międzykulturowe umiejętności komunikacyjne

 

Wykład dla firmy pt. Zarządzanie międzykulturowe

Tysiące menedżerów stoi przed wyzwaniem stworzenia takich struktur i metod zarządzania w organizacji w obliczu wielokulturowości by były one efektywne i przyniosły wymierne korzyści dla firmy.  Zarządzanie międzykulturowe koncentruje się przede wszystkim na sprawnym zarządzaniu zróżnicowanymi kulturowo zasobami ludzkim, a także na wykorzystaniu ich jako środka uzyskania przewagi konkurencyjnej. Głównym zadaniem zarządzania międzykulturowego w globalizującym się środowisku jest prowadzenie synergicznej komunikacji pomiędzy pracownikami reprezentującymi odmienne wartości, poglądy i normy kulturowe. Komunikacja ta niezbędna jest do poprawnego transferu umiejętności i wiedzy niezbędnych do funkcjonowania na zróżnicowanej kulturowo arenie biznesu międzynarodowego.

Zakres tematyczny:

 • kultura w organizacji

 • podziały kultur biznesu

 • komunikacja międzykulturowa

 • perswazja międzykulturowa

 • motywacja w ujęciu międzykulturowym

 • konflikt i negocjacje w ujęciu międzykulturowym

 • międzykulturowe zespoły projektowe

 • religia w miejscu pracy

 

Wykład dla firmy pt. Negocjacje międzynarodowe

Uczestnicy wykładu poznają specyfikę negocjacji ponad granicami. Dowiedzą się w jaki sposób kultura komplikuje i utrudnia proces negocjacji. Uczestnicy dowiedzą się się jak planować negocjacje międzynarodowe, jak sporządzać strategie negocjacji i dobierać odpowiednie taktyki i techniki negocjacji w zależności o kultury partnera, z którym będą negocjować. Dowiedzą się jak rozwijać swoje umiejętności by stać się wytrawnym negocjatorem. 

 

Wykład dla firmy pt. Efektywna komunikacja w biznesie

Inwestycja w ten wykład zwróci się każdej organizacji już tego samego dnia. Efektywność współpracy w organizacji czy to na płaszczyźnie interpersonalnej czy międzygrupowej tj. między działami, departamentami bezpośrednio przekłada się na wyniki organizacji. Podczas wykładu uczestnicy dowiedzą się jak efektywnie się komunikować i  jak rozwijać swoje umiejętności interpersonalne. Staną się osobami, które nie tylko zapobiegać będą destruktywnym efektom konfliktu ale będą mogły świadomie i efektywnie wykorzystywać poznane narzędzia komunikacji do tworzenia wartości dodanej w firmie.

 

Wykład dla firmy pt. Communication, relationship-building, and negotiation skills for organizational success

The purpose of this interactive lecture is to teach you to negotiate effectively with people in today's fast changing, increasingly complex organizations in which no matter how smart or technically competent you are, you’ll need good relationships and an open exchange of ideas with others in order to be successful.

 

Wykład dla firmy pt. Cross-cultural communication in the workplace

In global companies, effective cross-cultural communication enables businesses to run more smoothly. By acknowledging the potential problems that can occur and taking proactive steps to minimize conflict, you can help your employees work together better. 

Skontaktuj się ze mną już dziś, aby szczegółowo omówić swoje potrzeby dotyczące wykładu lub poznać ofertę szkoleń dla firm.

Tel.: 693794025

E-mail.: kontakt@szkoleniaznegocjacji.com lub skorzystaj z formularza