Negocjacje międzynarodowe

Szkolenie warsztatowe

 

Kiedy negocjatorzy są przedstawicielami innych kultur, ich interesy, założenia, strategie jak również kontekst społeczny, ekonomiczny, prawny i polityczny negocjacji mogą w znaczny sposób odbiegać od siebie. Umiejętności negocjacyjne nakierowane na kulturową wrażliwość stają się coraz ważniejsze w świecie, w którym granice państw narodowych w zasadzie przestały odgrywać rolę.

Brak kompetencji kulturowych oraz rozumienia różnic często bywa swego rodzaju "winowajcą”, przez którego przedsiębiorstwa międzynarodowe tracą wielomilionowe kontrakty, nowe możliwości i rynki zbytu.

Jeśli organizacje i jednostki działające w ramach tych organizacji mają być efektywne, powinny nauczyć się myśleć i negocjować globalnie, a więc uwzględniając zróżnicowanie międzykulturowe.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają specyfikę negocjacji ponad granicami. Dowiedzą się w jaki sposób kultura komplikuje i utrudnia proces negocjacji. Uczestnicy nauczą się planowania negocjacji, określania celu,  sporządzania strategii negocjacji i doboru odpowiednich taktyk w zależności o kultury partnera, z którym będą negocjować. Uczestnicy szkolenia dowiedzą, w jaki sposób kultura wpływa na użycie środków perswazji i nauczą się skutecznie opierać manipulacjom w trakcie trwania negocjacji. Staną się osobami, które nie tylko nie poddadzą się manipulacjom, ale będą mogły wykorzystywać narzędzia perswazji i wywierać wpływ na partnerów biznesowych i współpracowników pochodzących z różnych kręgów kulturowych. Uczestnicy zapoznają się z architekturą i infrastruktura negocjacji globalnych.

Charakter szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatowy, jest bogato ilustrowane przykładami. Uczestnicy w trakcie licznych ćwiczeń wykorzystują wiadomości zdobyte w danym bloku tematycznym. Uczestnikom i prowadzącemu nieustannie towarzyszy swobodna dyskusja i wymiana opinii.

Każdy blok rozpoczyna się krótkim wstępem, po którym realizowany jest szereg ćwiczeń i symulacji aktywizujących i utrwalających zdobyte informacje. W zależności od omawianego zagadnienia, ćwiczenia prowadzone są indywidualnie, w parach, bądź w mniejszych lub większych grupach.

Uczestnicy analizują studia przypadków i uczestniczą w symulacjach, rozwiązują quizy i testy. W trakcie całego szkolenia trener przekazuje jego Uczestnikom informacje zwrotne (feedback). Pozwala to na wzmocnienie silnych stron każdej z osób uczestniczących i korektę postaw niepożądanych.

 

Program (dostosowywany dokładnie do potrzeb firmy)

1. Co wyróżnia negocjacje ponad granicami?

2. Otoczenie kulturowe organizacji

3. Architektura negocjacji międzynarodowych

4. Kultura w negocjacjach

5. Podziały kultur biznesu

6. Planowanie w negocjacjach międzynarodowych

7. Strategia i taktyki negocjacji konfrontacyjnych

8. Strategia i taktyki negocjacji integrujących

9. Percepcja, komunikacja w negocjacjach międzynarodowych

10. Perswazja w negocjacjach międzynarodowych

11. Kreatywność w negocjacjach

12. Negocjacje przez tłumaczy – korzyści i zagrożenia

13. Zarządzanie negocjacjami międzynarodowymi

14. Różnice kulturowe wybranych krajów i ich wpływ na negocjacje międzynarodowe

 

 Uczestnicy:

  • zdobędą praktyczne doświadczenie negocjacyjne, bez ponoszenia konsekwencji błędnych decyzji,

  • dzięki ciekawym symulacjom i grom, uczestnicy szybko wejdą w role negocjatorów i będą im towarzyszyć prawdziwe emocje,

  • poznają techniki negocjacyjne i od razu będą mogli sprawdzić je w praktyce,

  • odbędą kilkanaście spotkań negocjacyjnych i renegocjacyjnych,

  • będą uczestniczyli w monitorowanym procesie negocjacji,

  • otrzymają informację zwrotną trenera prowadzącego szkolenie oraz pozostałych uczestników,

  • na nowo aktywnie zaangażują się w proces szkolenia, nawet jeśli już wielokrotnie uczestniczyli w warsztatach tradycyjnych.

 

Metody pracy i techniki  stosowane podczas szkolenia:

- symulacje i gry negocjacyjne,

- case studies  (analiza przypadków),

- quizy i testy,

- dyskusje moderowane,

- mini wykłady.

Trener

Referencje trenera

 

Skontaktuj się ze mną już dziś, aby szczegółowo omówić swoje potrzeby dotyczące tego szkolenia lub poznać ofertę dla firm.

Tel.: 693794025

E-mail.: kontakt@szkoleniaznegocjacji.com lub skorzystaj z formularza

 

Tagi: negocjacje międzynarodowe, negocjacje międzykulturowe, międzynarodowe negocjacje, międzykulturowe negocjacje, negocjacje międzynarodowe szkolenie, komunikacja międzykulturowa szkolenie, negocjacje międzykulturowe szkolenie, międzynarodowe negocjacje szkolenie, komunikacja międzykulturowa, międzykulturowe negocjacje szkolenie, negocjacje międzynarodowe szkolenia, negocjacje międzykulturowe szkolenia, międzykulturowa komunikacja szkolenia,  międzynarodowe negocjacje szkolenia, międzykulturowe negocjacje szkolenia, szkolenia negocjacje międzynarodowe, szkolenia negocjacje międzykulturowe, szkolenia międzynarodowe negocjacje, szkolenia międzykulturowe negocjacje,   podział kultur biznesu, wartości kulturowe Hofstede, kultura.