Komunikacja dla działów IT

Szkolenie warsztatowe

Raport Deloitte z 2013 roku wskazuje, że główną trudnością, z którą borykają się na co dzień dyrektorzy działów informatycznych w Polsce jest brak kompetencji swoich podwładnych w zakresie efektywnej komunikacji.

Podczas szkolenia uczestnik pozna techniki, które pozwolą mu budować trwałe i owocne relacje z innymi ludźmi  oraz realizować zamierzone cele. 

Inwestycja w to szkolenie szybko zwróci się każdej organizacji. Efektywność współpracy w organizacji czy to na płaszczyźnie interpersonalnej czy międzygrupowej (między działami, departamentami itd.) bezpośrednio przekłada się na wyniki organizacji. 

Charakter

Uczestnicy w trakcie licznych gier, symulacji i ćwiczeń wykorzystują i utrwalają wiadomości zdobyte w danym bloku tematycznym. Uczestnikom i prowadzącemu nieustannie towarzyszy swobodna dyskusja i wymiana opinii.

Esencją warsztatów są liczne symulacje i ćwiczenia. W zależności od omawianego zagadnienia, ćwiczenia prowadzone są indywidualnie, w parach, bądź w mniejszych lub większych grupach.

Ponadto uczestnicy analizują studia przypadków, rozwiązują quizy i testy. W trakcie warsztatów na życzenie klienta może być wykorzystywana kamera. Umożliwia ona utrwalanie właściwych postaw i zachowań. Warsztaty uzupełniają: atrakcyjna prezentacja multimedialna oraz filmy video.

W trakcie warsztatów trener przekazuje Uczestnikom informacje zwrotne (feedback). Pozwala to na wzmocnienie silnych stron każdej z osób uczestniczących i korektę postaw niepożądanych.

Część praktyczna stanowić będzie ponad 80% szkolenia.

Korzyści z udziału w warsztatach

·         Poznanie dobrych praktyk w komunikacji w projektach IT

·         Poznanie technik dobrego porozumiewania się

·         Rozwijanie uczciwej i otwartej komunikacji

·         Nabranie umiejętności nawiązywania i utrzymywania konstruktywnych relacji z innymi ludźmi.

·         Poznanie swoich mocnych i słabych stron w zakresie komunikowania się

·         Promocja asertywności w kontaktach zawodowych i prywatnych

·     Uświadomienie sobie działania i znaczenia barier komunikacyjnych oraz ich wpływ na rozumienie przekazywanych i odbieranych informacji.

· Wykorzystanie umiejętności komunikacji interpersonalnej w negocjacjach z klientem i współpracownikami itd.

·         Poznanie technik efektywnej pracy w zespole

 

Metody pracy i techniki  stosowane podczas warsztatów:
 

- Symulacje i gry 

- Testy i quizy

- Dyskusje moderowane,

- Mini wykłady,

- Praca z kamerą (na życzenie klienta).

 

 

Trener

Referencje trenera

Skontaktuj się ze mną już dziś, aby szczegółowo omówić swoje potrzeby dotyczące tego szkolenia lub poznać ofertę dla firm.

Tel.: 693794025

E-mail.: kontakt@szkoleniaznegocjacji.com lub skorzystaj z formularza