dr Michał Chmielecki, MSc, MA

dr Michał Chmielecki, MSc, MA

   Zobacz moje referencje

Doświadczenie                                                                                    English                                                                        

Mam za sobą ponad 10 lat doświadczenia i przeprowadzonych ponad
10 000 godzin szkoleń, warsztatów, wykładów i seminariów dla wyższej i średniej kadry zarządzającej w Polsce i za granicą.  

Szkoliłem pracowników m.in. takich organizacji i firm jak:

Armia Amerykańska, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, IBM, PriceWaterhouseCoopers,  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Urząd Komunikacji Elektronicznej (regulacja rynku telekomunikacyjnego), Ministerstwo Finansów, Wojsko Polskie w tym Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, Ryan Air, Infosys, Fujitsu, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Ministerstwo Sprawiedliwości, Kancelaria Sejmu, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Akademia Obrony Narodowej, Akademia Marynarki Wojennej, Den Norske Hær (Armia Norweska), Tauron Polska Energia, Ambasada RP w Londynie, Ambasada RP w Dublinie, GFK Polonia, Orange, Accenture, HSBC, mBank, eBay, PKO BP, Getin Noble, ING, Costa Coffee, TKMaxx, Lindt, Polska Agencja Prasowa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, NFZ, Uniwersytet Warszawski, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, NBP, Ambasada RP w Berlinie, Ambasada Francji w Polsce, Stowarzyszenie Polski Klaster Eksporterów Budownictwa, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, UNIBEP S.A., IPN, OBWE, PKN Orlen S.A., , Najwyższa Izba Kontroli, GUS, Credit Suisse, Polsat News, Komenda Stołeczna Policji, WP.TV, DHL, Partnertech, General Electric Aircraft Engines, Epam Systems, Polski Instytut Lotnictwa, Państwowa Agencja Atomistyki, T-Mobile, Hasco Lek, Polska Spółka Gazownictwa, Diehl Controls, MTU Engines, Giełda Papierów Wartościowych i wiele, wiele innych.

Przygotowywałem oficerów WP do wyjazdu na misje w Afganistanie.

Wykładam na amerykańskim uniwersytecie Clark University (www.clarku.edu) na studiach MBA i MSPC.  Wykładam w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (pierwsze miejsce na świecie w kategorii think tanków z budżetem do 5 milionów dolarów) jak również w programie MBA KSB+ Master realizowanym przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Europejskiej Akademii Dyplomacji. Jestem adiunktem w największej niepublicznej uczelni w Polsce – Społecznej Akademii Nauk, gdzie pracuję również jako szef działu ds. współpracy międzynarodowej (zajmuję się budową i rozwojem zagranicznych ośrodków uczelni oraz międzynarodową współpracą naukową).  Ponadto wykładałem w UK, Niemczech, Irlandii, Portugalii, Słowenii i Meksyku.

Uczestniczę w konferencjach biznesowych, branżowych i naukowych.

Opublikowałem ponad 60 artykułów naukowych (lista publikacji), ponad 20 rozdziałów w monografiach naukowych i 2 książki (współautorstwo)  w zakresie negocjacji, komunikacji międzykulturowej, coachingu, public relations i zarządzania wiedzą. Jako ekspert i członek advisory committees biorę aktywny udział w projektach europejskich dotyczących zacieśniania współpracy pomiędzy edukacją a biznesem. 

Jestem członkiem rad wydawniczych Chinese Business Review i China-USA Business Review. Pełnię funkcję associate editor w kwartalniku naukowym Journal of Intercultural Management, redaktora tematycznego w kwartalniku naukowym Przedsiębiorczość i Zarządzanie oraz sekretarza komitetu naukowego Intercultural Management Congress. Recenzuję artykuły poświęcone negocjacjom i konfliktowi dla prestiżowych kwartalników naukowych (np. Negotiation and Conflict Management Research).  Byłem również kierownikiem studiów podyplomowych na kilku kierunkach (PR, Trener biznesu, Negocjacje międzynarodowe, Psychologia biznesu). Jestem członkiem m.in. International Association for Conflict Management, International Association for Intercultural Education, Association for Talent Development,  American Communication Association, American Management Association. 

Uczestniczę w konferencjach biznesowych (np. Europejskie Forum Gospodarcze), branżowych (np. Kongres Zakupowy) i naukowych (np. Global Conference on International Human Resources Management).

W praktyce (negocjacje w ponad 20 krajach) i podczas szkoleń obserwowałem i przeanalizowałem setki realnych sytuacji jak i blisko tysiąc symulacji negocjacyjnych. Miałem okazję obserwować jak zespoły przygotowują się do rozmów, jak zbierają dane, jak oceniają drugą stronę, jak dobierają narzędzia perswazji, jak konstruują argumentację.  Poznałem wartości i normy stojące za konkretnymi rozwiązaniami i propozycjami. Mogłem zagłębić się w dynamikę całego procesu. Te doświadczenia pozwalają patrzeć mi na proces negocjacji z bardzo szerokiej perspektywy, dobrze go analizować a Tobie lub Twoim pracownikom zapewnić najwyższej jakości feedback i cenne wskazówki. 

Źródło: 12krokowdosukcesu.pl/#speakers

Źródło: 12krokowdosukcesu.pl/#speakers

Połączenie domen biznesu i edukacji gwarantuje, że wiedza, którą przekazuję jest praktyczna, aktualna i sprawdzona.

Zapraszam również na mój blog: projektprzywodztwo.com

dr Michał Chmielecki, MSc           English

kontakt@szkoleniaznegocjacji.com

 

Ukończone kursy  typu executive

Executive coaching - University of Cambridge (www.cam.ac.uk)

Ukończone kursy  specjalistyczne

Presenting for Business - Duke Univeristy (www.duke.edu)

Odbyłem kilkadziesiąt szkoleń i  seminariów m.in. z takimi ekspertami jak:

Malcolm Gladwell, Tony Robbins, Brian Tracy, Ken Blanchard, Daniel Kahneman, Jack Stack, Seth Godin, Patrick Lencioni, Tony Hsieh, Tony Schwartz, Dave Long, William Ury, Joel Peterson, Chester Karass,  Marshall Goldsmith, Charles Duhigg, Amy Cuddy, Dan Gilbert, Barry Schwartz, Gary Vaynerchuk, Oren Klaff i wielu innych

Kursy i narzędzia diagnostyczne

Group training in conflict resolution

TKI

Type 360

Leader Agility 360

Emotional Intelligence LPS