Szkolenie negocjacje w logistyce

Szkolenie warsztatowe

Szkolenie z negocjacji w logistyce  skupia się na kształtowaniu i umacnianiu odpowiednich kompetencji komunikacyjnych i negocjacyjnych niezbędnych w sektorze logistycznym. W trakcie szkolenia dużo czasu poświęcamy na omówienie tworzenia i utrzymywania trwałej i owocnej relacji z dostawcami oraz o doskonałą obsługę klientów. Podczas warsztatów wykorzystuję metodę odgrywania ról, interaktywne ćwiczenia oraz gry zespołowe. Z ich użyciem pomagam uczestnikom poprawić ich kompetencje przydatne w trudnych negocjacjach. Z nabytymi kompetencjami, twoi pracownicy będą w stanie poradzić sobie z każdą sytuacją negocjacyjną, nie ważne czy staną twarzą w twarz z klientem czy dostawcą, czy będą negocjować za pośrednictwem telefonu. Nabędą również większej pewności swoich działań.

Uczestnicy zdobędą kompetencje z zakresu:

  • zwiększania zysków poprzez skuteczne zaplanowanie i przeprowadzenie procesu negocjacji,

  • koordynacji procesu negocjacji na poziomie wewnątrz-organizacyjnym,

  • skutecznego podtrzymywania komunikacji poprzez zbudowanie wspólnego języka.

  • pewności siebie,

  • efektywnego negocjowania długoterminowych umów,

  • odkrywania celu, do którego dąży partner negocjacji

  • dokonywania wstępnego rozpoznania i dbania o niskie koszty po obydwu stronach, dzięki czemu uzyska się obopólnie korzystny rezultat,

  • minimalizowania konfliktów i impasu,

  • skupiania uwagi na interesach, unikania zajmowania nierozważnych pozycji,

  • efektywnego radzenia sobie z relacją z partnerem i jego zachowaniem podczas skomplikowanych negocjacji, jak i po nich

Równie istotna jest umiejętność szybkiego rozpoznawania stylu negocjacji, jaki reprezentuje twój negocjacyjny partner. Uczestnicy będą w stanie rozpoznać i zneutralizować wymierzone w nich  strategie. Podczas warsztatów twój personel nauczy się identyfikować wiodące style negocjowania a także rozpoznawać swój własny styl. Uczestnicy szkoleni nauczą się również stosowania najpopularniejszych taktyk negocjacyjnych, sposobów ich rozpoznawania oraz neutralizacji. Po zakończeniu szkolenia twoi pracownicy będą w stanie samodzielnie wpłynąć na rezultat podejmowanych negocjacji.

Materiał kursowy, który przekażę uczestnikom wzbogaca doświadczenie edukacyjne zarówno w trakcie, jak i po warsztatach. Zapewniam każdemu obszerny skrypt.  Można z niego korzystać podczas zajęć, jak i po ich ukończeniu. 

Podczas warsztatów kładę szczególny nacisk na aktywne uczestnictwo. Warsztaty te uczą jakich narzędzi użyć aby działać taktownie i umiejętnie w sytuacjach negocjacyjnych, działając o obopólne korzyści.

Trening negocjacyjny dostosowywany jest specjalnie do potrzeb twoich i twojej organizacji, Moje interaktywne warsztaty mogą się odbyć w dowolnie wybranym przez ciebie miejscu.

Trener

Referencje trenera

Skontaktuj się ze mną już dziś, aby szczegółowo omówić swoje potrzeby dotyczące tego szkolenia lub poznać ofertę dla firm.

Tel.: 693794025

E-mail.: kontakt@szkoleniaznegocjacji.com lub skorzystaj z formularza