Czym jest coaching biznesowy?

Coaching biznesowy jest procesem wydobywania pełnego potencjału menadżera lub właściciela firmy. Coaching biznesowy przebiega w postaci indywidualnych sesji, podczas których razem z klientem poszukuję najlepszych rozwiązań problemów biznesowych oraz umożliwiam klientowi rozwój pożądanych kompetencji oraz dostęp do nowych obszarów wiedzy.

Czy coaching biznesowy przynosi szybsze rezultaty niż szkolenia?

Nie ma substytutu dla uczciwej i ciężkiej pracy. Natomiast są dobre i złe strategie osiągania celów. A zatem tak, coaching biznesowy przynosi szybkie rezultaty bo koncentruje się na sednie problemu, i jest podejściem w pełni indywidualnym dopasowanym do potrzeb konkretnego klienta. Wykorzystujemy tu „mechanizm dźwigni”, który powoduje, iż wkładając we właściwy obszar odpowiednio dużo pracy można szybko uzyskać bardzo porządany rezultat. Klient koncentruje się na i rozwija w obszarze, który wygeneruje szybkie, widoczne i pozytywne zmiany.

Ponadto klient szybko znajduje rozwiązanie problemu, z którym zmagał się od pewnego czasu, a dzieje się tak dlatego, że dzieki odpowiednim pytaniom może spojrzeć na problem z zupełnie nowej perspektywy.

coaching biznesowy

Jeśli chodzi o przykłady obszarów zastosowań coachingu biznesowego, staje się on skutecznym narzędziem w przypadku gdy mamy do czynienia z:

- brakiem wystarczających umiejętności przywódczych oraz interpersonalnych,

-  niepowodzeniem w tworzeniu zespołu,

- problemami z morale pracowników w organizacji, tak by odpowiadały one oczekiwaniom organizacji i utrzymaniu zaangażowania pracowników,

- wsparciem procesu wprowadzania zmian i zarządzania zmianami w organizacji,

- wyznaczaniem celów i osiąganiem sukcesów,

-  problemami z zarządzaniem konfliktem,

- zarządzaniem sprzedażą,

- wyborem i rozwijaniem kariery zawodowej,

- zwiększeniem efektywności indywidualnej i zespołowej,

- radzeniem sobie ze stresem i zapobieganie wypaleniu zawodowemu,

- doskonaleniem umiejętności przywódczych,

- poprawą funkcjonowania w relacjach zawodowych,

- podejmowaniem nowych wyzwań (osobistych i zawodowych),

- rozwijaniem nowych umiejętności menadżerskich,

- uwalnianiem się od ograniczeń,

- automotywowaniem i motywowaniem innych,

- ustalaniem priorytetów,

- doraźnymi sytuacjami jak np. perswazyjne przemówienie, strategia negocjacyjna itp.

 

coaching biznesowy

Poniżej znajdują się przykłady sytuacji, w których klienci korzystają z pomocy coachingu biznesowego:

  • Klientowi zależy na osiągnięciu jakiegoś celu; istnieje konkretne wyzwanie, sposobność osiągnięcia czegoś ważnego, sytuacja jest nagląca i krytyczna;

  • Istnieje rozdźwięk pomiędzy posiadaną wiedzą, umiejętnościami, zaufaniem do siebie czy pewnością siebie lub innymi potrzebnymi zasobami, a pożądanym dla osiągnięcia celu poziomem zasobów.

  • Istnieje potrzeba skorygowania kierunku postępowania w biznesie w obliczu trudności lub chęci zmiany.

  • Klient przejawia podejście lub zachowania, które nie sprzyjają osiąganiu jego biznesowych celów.

  • Brakuje jasnej oceny sytuacji, podczas, gdy trzeba podjąć istotne decyzje biznesowe.

  • Klient nie zdaje sobie sprawy ze swoich silnych stron i z tego, jak je rozwijać

  • Potrzebny jest duży, skoncentrowany wysiłek w określonym czasie.

  • Istnieje potrzeba przyspieszenia osiągnięć

  • Istnieje potrzeba lepszego zorganizowania i samodzielnego kierowania własnym życiem.

 

coaching biznesowy

W jaki sposób pracuję?

Pracuję zgodnie z definicją coacha, uznaną przez International Coaching Community zawierającą następujące aspekty:

·  pomagam klientom rozwijać się szybciej i osiągać lepsze rezultaty, 

·  koncentruję się na celach, które wybiera klient,

·  dostosowuję się do indywidualnych potrzeb klienta,

·  wyłaniam rozwiązania oraz strategie z informacji pochodzących od klienta,

·  zapewniam nową perspektywę,

·  pomagam klientowi w budowaniu jego naturalnej siły,

·  działam w atmosferze zaufania i poufności.

Wiedza, którą przekazuję jest praktyczna, aktualna i sprawdzona.

Zapraszam do współpracy.

Referencje

O mnie

Skontaktuj się ze mną już dziś, aby szczegółowo omówić swoje potrzeby dotyczące coachingu, doradztwa lub mentoringu.

Tel.: 693794025

E-mail.: kontakt@szkoleniaznegocjacji.com lub skorzystaj z formularza