Negocjacje zakupowe Szkolenie warsztatowe

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prowadzenia efektywnych negocjacji zakupowych oraz wyposażenie w umiejętność posługiwania się wachlarzem najskuteczniejszych taktyk zakupowych pozwalających skutecznie obniżać ceny a tym samym optymalizować zakupy. 

Uczestnicy szkolenia:

 • Otrzymają narzędzia umożliwiające efektywną realizację własnych celów ekonomicznych w procesie zakupowym

 • Nauczą się efektywnie przygotowywać i planować negocjacje

 • Dowiedzą się jak zdobywać informacje od drugiej strony i jak je wykorzystywać?

 • Poznają najskuteczniejsze techniki wykorzystywane w negocjacjach z dostawcami

 • Dowiedzą się jakie cechy posiada skuteczny negocjator

 • Zaczną podchodzić do negocjacji w strategiczny sposób

 • Poznają swój naturalny styl negocjowania

 • Dowiedzą się kiedy w negocjacjach warto skorzystać z danego stylu

 • Poznają anatomię i strategie rozwiązywania trudnych sytuacji w rozmowach zakupowych

 • Udoskonalą swoje zdolności perswazyjne

 • Nabędą umiejętność obrony i wychodzenia spod presji psychologicznej podczas negocjacji z dostawcami

 • Dowiedzą się w jaki sposób omijać przeszkody i wychodzić z sytuacji patowych

 • Jak dobierać argumenty i obalać obiekcje podczas rozmów?

 • Poznają ramy negocjacji win-win

 • Nauczą się prowadzić negocjacje wielostronne

 • „Podkręcą” negocjacyjną kreatywność i popraw umiejętność rozwiązywania problemów w negocjacjach oraz poszukiwania alternatyw

 • Poprawią umiejętności komunikacyjne niezbędne w negocjacjach

 • Poznają triki i sztuczki negocjacyjne

Głównym założeniem tego szkolenia z negocjacji jest poddanie uczestników specjalnie opracowanej formule zajęć tak, aby musieli się w pełni zaangażować w symulacje i ćwiczenia umiejętności negocjacyjnych. Taka praktyczna, dynamiczna formuła jest niezwykle efektywna i przynosi znacznie lepsze rezultaty, aniżeli typowe szkolenia z negocjacji. 

 

Program szkolenia

Moduł 1 Dynamika negocjacji

 • Siła w negocjacjach

 • Proces, architektura, fazy, strategie i taktyki negocjacji – praktyczne wskazówki

 • BATNA (Best Alternative to a Negotiated Agreement) - Twoja alternatywa w negocjacjach

 • WATNA (Worst Alternative to a Negotiated Agreement) 

 • ZOPA (Zone of Possible Agreement) - Strefa możliwego porozumienia w negocjacjach

 • Typowe błędy popełniane przez negocjatorów

Moduł 2 Zarządzanie konfliktem

 • Efektywne zarządzanie konfliktem

 • Twój profil radzenia sobie z konfliktem

 • Style zarządzania konfliktem w organizacji – kiedy korzystać z jakiego stylu?

Moduł 3 Komunikacja w negocjacjach

 • Szereg praktycznych ćwiczeń, gier i eksperymentów mających na celu podniesienie zdolności komunikacyjnych w negocjacjach

 • Perswazja w negocjacjach

 • Retoryka i argumentacja

 • Logika w negocjacjach

 • Emocje w negocjacjach

 • Kłamstwo w negocjacjach  

Moduł 4 Manipulacje w negocjacjach

 • Rozpoznawanie i neutralizacja gier manipulacyjnych stosowanych przez negocjatorów.    

Moduł 5 Taktyki negocjacji

Moduł 6 Obiekcje w negocjacjach zakupowych

 • Obiekcje naszych partnerów w negocjacjach

 • Etapy przeformułowywania obiekcji

Moduł 7 Negocjacje z trudnym partnerem

Moduł 8 Zmiana perspektywy i kreatywność w negocjacjach

 • Zmiana perspektywy i jej znaczenie w negocjacjach

 • Poszukiwanie alternatywnych rozwiązań problemu w negocjacjach

 • Rola kreatywności w negocjacjach

 • Ćwiczenia  rozwijające kreatywność w negocjacjach

Strategie negocjacyjne a relacje z partnerem  

 • Strategie dystrybutywna i integratywna w negocjacjach

 • Dobór strategii negocjacyjnych w zależności od typu negocjacji i rodzaju partnera

 • Rozróżnianie pomiędzy interesami (potrzebami) – kwestiami (tematami do poruszenia) – pozycjami (stanowiskami).

 • Budowanie relacji

Moduł 9 Planowanie i przygotowanie w negocjacjach

 • Przygotowanie danych.

 • Przygotowanie argumentacji.

 • Narzędzia do planowania i przygotowania negocjacji – praca z praktycznymi narzędziami  do wykorzystania w procesie przygotowań do negocjacji

Moduł 10 Impas w negocjacjach

 • Trudne sytuacje negocjacyjne

 • Wychodzenie z impasu w negocjacjach

Moduł 11 Negocjacje pakietowe

 • Negocjowanie kilku uzależnionych od siebie kwestii

 • Elastyczność w poszukiwaniu rozwiązań

 • Zasady udzielania ustępstw w negocjacjach

Moduł 12 Rozwój umiejętności negocjacyjnych

 • Twoje mocne i słabe strony w negocjacjach

 • Kompetencje efektywnych negocjatorów

 

Dzięki warsztatom uczestnicy:

 • zdobędą praktyczne doświadczenie negocjacyjne, bez ponoszenia konsekwencji błędnych decyzji,

 • dzięki ciekawym symulacjom i grom negocjacyjnym, bardzo szybko wejdą w rolę negocjatora i będą im towarzyszyć prawdziwe emocje,

 • poznają taktyki, techniki i triki negocjacyjne i od razu będziesz mógł sprawdzić je w praktyce,

 • odbędą kilka spotkań negocjacyjnych i renegocjacyjnych,

 • otrzymają informację zwrotną trenera prowadzącego warsztaty oraz pozostałych uczestników,

 • aktywnie zaangażują się w proces szkolenia.

Biorąc udział w tym szkoleniu z negocjacji uczestnicy zwiększą swoje szanse na sukces, poprzez unikanie ustępstw, obniżanie ceny sprzedaży oraz budowaniu efektywnych relacji z partnerami strategicznymi.

Terminy szkolenia z negocjacji zakupowych:

13-14 VI 2019 (9.00-16.00)

Inwestycja w szkolenie:

1990 zł brutto  (rejestracja do 21 V 2019)

2300 zł brutto (rejestracja po 21 V 2019)

Czas trwania szkolenia z negocjacji:

2 dni,  godz. 9 - 16.00

Miejsce szkolenia z negocjacji:

Warszawa, I-view Meetings (ul. Mazowiecka 9).  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca na inną  lokalizację w centrum Warszawy.

Szkolenie z negocjacji obejmuje przerwy kawowe oraz lunch.

Terminy szkolenia z negocjacji zakupowych:

26-27 XI 2019 (9.00-16.00)

Inwestycja w szkolenie:

1990 zł brutto  (rejestracja do 10 XI 2019)

2300 zł brutto (rejestracja po 10 XI 2019)

Czas trwania szkolenia z negocjacji:

2 dni,  godz. 9 - 16.00

Miejsce szkolenia z negocjacji:

Warszawa, I-view Meetings (ul. Mazowiecka 9).  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca na inną  lokalizację w centrum Warszawy.

Szkolenie z negocjacji obejmuje przerwy kawowe oraz lunch.

Trener

Referencje trenera

Grupa:

Grupa liczy od 6 do 12 osób.

Język szkolenia z negocjacji : Polski

Zastanawiasz się czy ta inwestycja zwróci Ci się. Zwróci się i to szybciej niż myślisz.

To szkolenie dostępne jest również w formule zamkniętej.

Skontaktuj się ze mną aby poznać ofertę.

KONTAKT