Zarządzanie konfliktem i negocjacje w zespołach projektowych - szkolenie warsztatowe

zarządzanie konfliktem i negocjacje w zespołach proejktowych.jpg

Szkolenie zarządzanie konfliktem i negocjacje w zespołach projektowych to praktyczne warsztatowe, szkolenie, którego celem jest nauczenie uczestników sposobów radzenia sobie z konfliktami, które mogą się pojawić podczas realizacji projektów.

Szkolenie negocjacje w zespołach projektowych wyposaży uczestników w zestaw umiejętności pozwalający na kreowanie efektywnych sytuacji negocjacyjnych w modelu  wygrana-wygrana, co zaowocuje udanymi i wydajnymi czasowo projektami. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się w jaki sposób efektywnie negocjować z członkami zespołu, aby szybko i precyzyjnie diagnozować problemy i zarządzać projektem w sposób proaktywny. W oparciu o tę wiedzę zbudują więzi oparte na współpracy i zaufaniu, a także poprawią swoje rozumienie komunikacji międzydziałowej i wewnątrzdziałowej.

Po ukończeniu szkolenia z negocjacji projektowych uczestnicy będą w stanie natychmiast wykorzystać świeżo nabyte kompetencje negocjacyjne aby zmienić swój zespół i prowadzony projekt na lepsze. Poznają sprawdzone techniki, pozwalające uniknąć najpospolitszych błędów negocjatorów, dekonstruować strategie manipulacyjne, oraz ułatwić zainicjowanie zmian w samym zespole. Umiejętności, jakie nabędą i przećwiczą analizując konkretne przypadki, biorąc udział w grach negocjacyjnych umożliwią im efektywne wzajemne negocjacje, dzięki czemu wasze projekty osiągną najlepsze możliwe rezultaty.

Uczestnicy zdobędą kompetencje z zakresu:

·         Inicjowania i podtrzymywania zmian oraz zdobywania dla nich poparcia,

·         Przekuwania konfliktu w wynik typu wygrana-wygrana,

·         Działania proaktywnego zamiast reaktywnego,

·         Unikania niekontrolowanego rozrastania się projektu,

·         Negocjowania terminów,

·         Obrony przed atakami personalnymi poprzez ponowne ustanowienie wspólnej przestrzeni interesów,

·         Tworzenia listy potencjalnych ustępstw, którą można wykorzystać jako narzędzie negocjacyjne,

·         Umacniania komunikacji między- i wewnątrzdziałowej,

·         Używania adekwatnej mowy ciała oraz mimiki, wykorzystywania tempa oraz tonu głosu w celu uzyskania spokojnej i jednocześnie silnej pozycji w negocjacjach,

·         Przygotowywania wartościowego scenariusza negocjacji na bazie efektywnego wzorca.

Trening negocjacyjny dostosowywany jest specjalnie do potrzeb Twoich i twojej organizacji. Te interaktywne warsztaty mogą się odbyć w dowolnie wybranym przez ciebie miejscu.

Program warsztatowego szkolenia z negocjacji w zespołach projektowych

Sesja 1: Zarządzanie konfliktem w zespołach projektowych

 • Istota konfliktu w zespołach projektowych

 • Efektywne zarządzanie konfliktem w zespołach projektowych

 • Twój profil radzenia sobie z konfliktem (kwestionariusz)

 • Style zarządzania konfliktem w zespole projektowym – kiedy korzystać z jakiego stylu?

 • Przeciwdziałanie konfliktom w zespołach

 • Zasady zarządzania konfliktem w zespołach projektowych

Sesja 2: Komunikacja w zespole w sytuacjach konfliktowych 

 • Szereg praktycznych ćwiczeń i eksperymentów mających na celu podniesienie Twoich zdolności komunikacyjnych służących efektywnemu zarządzaniu konfliktem

 • Logika a emocje a zarządzanie konfliktem

 • Kłamstwo a konflikt

Sesja 3: Negocjacje jako narzędzie zarządzania konfliktem w zespołach projektowych

 • Dynamika negocjacji

 • Style negocjacji

 • Siła negocjacyjna

 • Proces, architektura, fazy

 • Pozycja a interes w negocjacjach

 • BATNA (Best Alternative to a Negotiated Agreement) - Twoja alternatywa w negocjacjach

 • WATNA (Worst Alternative to a Negotiated Agreement)

 • ZOPA (Zone of Possible Agreement) - Strefa możliwego porozumienia w negocjacjach

Sesja 4: Język i perswazja w negocjacjach w zespołach projektowych

 • Modele perswazji

 • Zasady perswazji

 • Retoryka

 • Argumentacja - dobór i tworzenie argumentów

 • Perswazyjny język negocjacji

Sesja 5: Zasady i techniki negocjacji w zespołach projektowych

 • Zasady negocjacji

 • Techniki negocjacji

 • Tricki negocjacyjne

Sesja 6: Panowanie negocjacji i trudnych rozmów w zespole projektowym

 • Przygotowanie danych.

 • Przygotowanie argumentacji.

 • Narzędzia do planowania i przygotowania negocjacji – praca z praktycznymi narzędziami do wykorzystania w procesie przygotowań do negocjacji

Sesja 7: Grupowe podejmowanie decyzji a konflikt

 • Grupowe rozwiązywanie problemów

 • Narzędzia służące efektywnemu podejmowaniu decyzji

 • Role członków zespołu a procesy decyzyjne

 • Budowanie relacji

Sesja 8:  Twoje słabe i mocne strony w negocjacjach

 • Feedback i analiza Twoich mocnych i słabych stron

 • Program rozwoju Twoich kompetencji

 

W trakcie warsztatów rozgrywany jest szereg symulacji negocjacyjnych i gier menedżerskich

Typowy scenariusz takiej symulacji negocjacyjnej przedstawiam poniżej: 

 • Prezentacja scenariusza symulacji negocjacyjnej, instrukcje ogólne i poufne

 • Przydzielanie ról negocjacyjnych

 • Sesje negocjacyjne i renegocjacyjne

 • Sesja debriefingowa – analiza rezultatów negocjacji, procesu negocjacji, użytych taktyk negocjacji oraz wnioski

 

Trener:

dr Michał Chmielecki, MSc -  do jego klientów nalezą firmy z list Fortune 500 oraz Rzeczpospolita 100 oraz najważniejsze instytucje państwowe. Szkolił m.in. Wojsko Amerykańskie, służby specjalne, siły specjalne, MSZ, MON, ABW.  Więcej poniżej:

Trener

Referencje trenera

Skontaktuj się ze mną już dziś, aby szczegółowo omówić swoje potrzeby dotyczące tego szkolenia. 

Wyślij e-mai na adres kontakt@szkoleniaznegocjacji.com lub skorzystaj z formularza

Grupa:

Grupa liczy od 6 do 12 osób.

Język szkolenia z negocjacji : Polski

 

Terminy szkolenia Zarządzanie konfliktem i negocjacje w zespołach projektowych:

 

V edycja szkolenia Zarządzanie konfliktem i negocjacje w zespołach projektowych

Warszawa: 6-7 czerwca 2019 (9.00-16.00)    Termin gwarantowany

Inwestycja w szkolenie:

1990 zł brutto  (rejestracja do 21 V)

2300 zł brutto (rejestracja po 21 V)

Miejsce szkolenia z negocjacji:

Warszawa, Centrum Konferencyjne Zielna (Zielna  37)  lub I-view Meetings (Mazowiecka 9)

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca na inną  lokalizację w centrum Warszawy.

VI edycja szkolenia Zarządzanie konfliktem i negocjacje w zespołach projektowych

Warszawa: 28-29 listopad 2019 (9.00-16.00)    Termin gwarantowany

Inwestycja w szkolenie:

1990 zł brutto  (rejestracja do 1 XI)

2300 zł brutto (rejestracja po 1 XI)

Miejsce szkolenia z negocjacji:

Warszawa, Centrum Konferencyjne Zielna (Zielna  37)  lub I-view Meetings (Mazowiecka 9)

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca na inną  lokalizację w centrum Warszawy.

Zastanawiasz się czy ta inwestycja Ci się zwróci? A ile stracisz na 2-tygodniowym poślizgu w realizacji projektu?

To szkolenie dostępne jest również w formule zamkniętej.

Skontaktuj się ze mną aby poznać ofertę.

KONTAKT